پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 4 بهمن 1399.
تاریخ شمسی :

وضعیت پتروشیمی ها در بازار سرمایه 13  دی ماه 99

 

وضعیت پتروشیمی ها در بازار سرمایه

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

یک روز بد دیگر در بازار سرمایه ریزش حدود 50 هزار واحدی شاخص

وضعیت پتروشیمی ها در بازار سرمایه 13  دی ماه 99

 

Go to top