پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 4 بهمن 1399.
تاریخ شمسی :

آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی که اواسط سال 97 توسط وزیر وقت ابلاغ شد / آن نسخه به سرعت قلع و قمع شد

 

 

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی که اواسط سال 97 توسط وزیر وقت ابلاغ شد / آن نسخه به سرعت قلع و قمع شد

◾️روز گذشته اول دی ماه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغ شد
دستور العمل کاملی که دو سو دارد ، انجمن کارفرمایی پتروشیمی و اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی (تعاونی های تامین نیاز) با نقش نظارتی و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت
➕(اتاق بازرگانی تقریبا از پروسه حذف شده است. فقط یک رای از 8 رای و دیگر هیچ)

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

Go to top