رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

گردهمایی بزرگ کیوجی ها برای انتخابات تعاونی صنایع پلاستیک

گردهمایی بزرگ کیوجی ها برای انتخابات تعاونی صنایع پلاستیک

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه:جهت انسجام در انتخابات برای هماهنگیهای لازم و انتخاب فرداصلح و امین کیوجیها روز پنجشنبه ۹۸/۸/۹ ساعت ۸ شب در حسینه پنج تن ال عبا حضور بهم رسانید

رحیم نوری، رضا نوری، اژدر هاشمی، میرفتح الله مقیمی، محسن وکیل زاده، اکبر فخری، سیفعلی فرجی، محمد حسین نعمانی، عباس نعمانی، میرکریم کرامتی، حمید کیوج، اکبر مشهدی زاده، عزیز مطلوبی، اصغر سیدی، یعقوب مقدم، میرمحمد مقیمی اصل، میرمرتضی مقیمی اصل، سیدجلیل مقیمی اصل، عبدالخالق مقیمی اصل، میرستار مقیمی اصل، سیدفتح الله مقیمی اصل، قنبر منصوری، قیدر مهدوی، یوسف مهدوی، هاشم مهماندوست، میر محمد موسوی، سیروس ابراهیم نژاد، علی احمدی، اژدر احمدیان، محمد احمدیان، عباسعلی امانی، علی امانی، سیفعلی پورالله وردی، جعفر پور الله وردی، میرحسن سیدان، سیف الله شکرانه، شکر شکرانه، رحیم شفیعی، محمدعلی عبادی، محمدعلی عباسعلی نژاد، سیفعلی عباسیان، محسن رضوانی، جعفر ناصری، سیدتقی حسینی، محمدعلی رحمانی، کاظم خوش کیوج، صدقعلی عباسعلی نژاد، محمد مقیمی، ولی امانی، عبدالحسین چتروز، محمد بیرنگ، اسماعیل هاشمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top