نمایشگاه k به عنوان بزرگترین نمایشگاه پلاستیک دنیا از 24 مهر ماه 98 تا اول آبان ماه در جریان است. نمایشگاه بی نظیری در که حوزه صنایع لاستیک و پلاستیک هر سه سال یک بار در دوسلدورف آلمان برپا می شود.

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): نمایشگاه k به عنوان بزرگترین نمایشگاه پلاستیک دنیا از 24 مهر ماه 98 تا اول آبان ماه در جریان است. نمایشگاه بی نظیری در که حوزه صنایع لاستیک و پلاستیک هر سه سال یک بار در دوسلدورف آلمان برپا می شود.

کانال خبری پپنا 40 فیلم از این نمایشگاه را در منتشر کرده است که لینک آن در ادامه می آید:

یک:

https://t.me/ppnachannel/11203

دو:

https://t.me/ppnachannel/11219

سه:

https://t.me/ppnachannel/11220

چهار:

https://t.me/ppnachannel/11221

پنج:

https://t.me/ppnachannel/11224

شش:

https://t.me/ppnachannel/11225

هفت:

https://t.me/ppnachannel/11227

هشت:

https://t.me/ppnachannel/11228

نهم:

https://t.me/ppnachannel/11232

دهم:

https://t.me/ppnachannel/11233

یازده:

https://t.me/ppnachannel/11234

دوازده:

https://t.me/ppnachannel/11235

سیزده:

https://t.me/ppnachannel/11237

چهارده:

https://t.me/ppnachannel/11238

پانزده:

https://t.me/ppnachannel/11239

شانزده:

https://t.me/ppnachannel/11240

هفده:

https://t.me/ppnachannel/11241

هجده:

https://t.me/ppnachannel/11242

نوزه:

https://t.me/ppnachannel/11243

بیست:

https://t.me/ppnachannel/11244

بیست و یک:

https://t.me/ppnachannel/11245

بیست و دو:

https://t.me/ppnachannel/11249

بیست و سه:

https://t.me/ppnachannel/11250

بیست و چهار:

https://t.me/ppnachannel/11251

بیست و پنج:

https://t.me/ppnachannel/11252

بیست و شش:

https://t.me/ppnachannel/11255

بیست و هفت:

https://t.me/ppnachannel/11256

بیست و هشت:

https://t.me/ppnachannel/11257

بیست و نه:

https://t.me/ppnachannel/11261

سی ام:

https://t.me/ppnachannel/11262

سی و یک:

https://t.me/ppnachannel/11263

سی و دو:

https://t.me/ppnachannel/11268

سی و سه:

https://t.me/ppnachannel/11269

سی و چهار:

https://t.me/ppnachannel/11270

سی و پنج:

https://t.me/ppnachannel/11271

سی و شش:

https://t.me/ppnachannel/11272

سی و هفت:

https://t.me/ppnachannel/11273

سی و هشت:

https://t.me/ppnachannel/11274

سی و نهم:

https://t.me/ppnachannel/11275

چهل:

https://t.me/ppnachannel/11276

چهل و یک:

https://t.me/ppnachannel/11277

چهل و دو:

https://t.me/ppnachannel/11290

چهل و سه:

https://t.me/ppnachannel/11310