رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

تاریخ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به ۲۱ الی ۲۴ شهریور ماه سال۱۳۹۹ تغییر پیدا کرد.

 برخورد نفت و پلاست

تاریخ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به ۲۱ الی ۲۴ شهریور ماه سال۱۳۹۹ تغییر پیدا کرد.
نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی سالها در اردیبهشت ماه برگزار شده است.

این تاریخ تقریبا همزمان با نمایشگاه ایران پلاست 99 است. اینکه تغییر تاریخ نمایشگاه نفت که با حضور همه شرکت های پتروشیمی برگزار می شود چه تاثیری روی ایران پلاست می گذارد، مشخص نیست.
تاریخ ایران پلاست سال آینده نیز اواخر شهریور یا اوایل مهرماه است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top