رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
شنبه 10 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
السبت 8 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 30 2020.
تاریخ میلادی :

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان 98

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان ماه 98

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 14 آبان

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 858 110921 سلف 554605
پلی استایرن مقاوم 6045 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 110921 نقدی 554605
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 102234 نقدی 511170
پلی استایرن معمولی 32N پالت چوبی توليدی پلاستيک ايسين 80 102234 نقدی 511170
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 180 102234 نقدی 511170
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 102234 نقدی 511170
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 102234 نقدی 511170
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 48 102234 نقدی 511170
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 300 111580 نقدی 557900
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 111580 نقدی 557900
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 111580 نقدی 557900
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 111580 نقدی 557900
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111580 نقدی 557900
پلی استایرن انبساطی 526 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 106754 نقدی 533770
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 105 95592 نقدی 477960
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 105 103629 نقدی 518145
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 109357 نقدی 546785
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 65 109357 نقدی 546785
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1300 103226 سلف 516130
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 500 103226 نقدی 516130
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 96505 سلف 482525
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 84180 نقدی 420900
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 341 84180 نقدی 420900
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 660 84180 نقدی 420900
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 84180 نقدی 420900
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1210 84180 نقدی 420900
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 450 82778 نقدی 413890
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 300 82778 سلف 413890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 78929 نقدی 394645
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 96 76973 نقدی 384865
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 76973 نقدی 384865
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 80052 نقدی 400260
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 80052 نقدی 400260
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 78929 نقدی 394645
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 120 83398 نقدی 416990
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 83398 نقدی 416990
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 83398 نقدی 416990
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 858 83398 نقدی 416990
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 83398 نقدی 416990
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 94180 نقدی 470900
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83398 نقدی 416990
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 132 89843 نقدی 449215
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 87887 نقدی 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 88376 نقدی 441880
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 88376 نقدی 441880
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 506 87887 نقدی 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 87887 نقدی 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 92281 نقدی 461405
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 87887 نقدی 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1804 87887 نقدی 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 330 92281 نقدی 461405
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 87887 سلف 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 902 87887 نقدی 439435
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 87887 سلف 439435
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83291 نقدی 416455
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 83291 نقدی 416455
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83779 نقدی 418895
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 96 83291 نقدی 416455
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83779 نقدی 418895
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83291 نقدی 416455
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 87202 نقدی 436010
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83291 نقدی 416455
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 83291 سلف 416455
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 83291 سلف 416455
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 50 80792 نقدی 403960
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 88766 نقدی 443830
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 88766 نقدی 443830
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 85574 سلف 427870
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87498 سلف 437490
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87258 سلف 436290
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 87980 سلف 439900
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 90546 سلف 452730
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 96177 سلف 480885
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 98783 سلف 493915
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 95445 سلف 477225
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 220 98051 سلف 490255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 92187 سلف 460935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 93897 سلف 469485
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 91454 سلف 457270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 93164 سلف 465820
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 136862 نقدی 684310
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 120 130016 نقدی 650080
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 130016 سلف 650080
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 1008 132304 نقدی 661520
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی پتروشیمی تخت جمشید 630 155236 نقدی 776180

 

 

 

Go to top