رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان 98

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان98

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 75472 نقدی 377360
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 75472 نقدی 377360
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 73208 نقدی 366040
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 75472 نقدی 377360
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 73208 نقدی 366040
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 57 78398 نقدی 391990
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 308 77782 نقدی 388910
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 756 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 990 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 220 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی I110 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 900 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2002 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 506 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 624 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 720 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی F30G پالت چوبی پتروشیمی مارون 44 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 70 100413 نقدی 502065
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2002 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1012 96990 نقدی 484950
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 1239 101801 نقدی 509005
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 420 101801 نقدی 509005
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 101801 سلف 509005
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 2794 101801 نقدی 509005
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1488 101801 نقدی 509005
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 113811 نقدی 569055
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 103347 نقدی 516735
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 113420 نقدی 567100
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 117234 نقدی 586170
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 160 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 113420 نقدی 567100
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 119483 نقدی 597415
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 110877 نقدی 554385
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 396 97968 نقدی 489840
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 107551 نقدی 537755
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 600 113811 نقدی 569055
نمایش 1 تا 55 از 55 ردیف رکورد در صفحه
Go to top