رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
شنبه 10 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
السبت 8 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 30 2020.
تاریخ میلادی :

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 16 مهرماه 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 76,729 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 79,102 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 0 79,102 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 76,729 20 20
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف 110 276,000 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 175 274,000 60 60
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 50 274,000 95 50
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 0 101,050 21 21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 101,050 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 121,710 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 0 117,817 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 115,223 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 858 121,662 649 561
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 0 121,662 110 110
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی 66 121,662 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 40 121,662 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 40 111,307 0 0
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين نقدی 110 111,307 22 22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 400 111,307 45 45
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 506 111,307 506 506
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی 100 111,307 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی 66 111,307 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 308 120,064 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 308 122,357 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 45 122,357 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 120 122,357 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 90 122,357 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 150 122,357 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 105 122,357 30 30
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 0 117,515 15 15
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 75 117,515 30 15
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 100 105,381 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 100 114,076 60 60
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 114,076 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 100 117,515 270 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 50 117,515 140 50
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 1,200 104,998 1,800 1,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 98,540 154 154
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 1,980 98,540 1,650 1,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 1,012 88,730 1,243 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 3,036 88,730 528 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 0 88,730 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 88,730 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 330 88,730 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 792 88,730 308 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 1,012 88,730 462 440
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,210 88,730 418 396
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 88,730 22 22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 407 84,274 781 407
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 350 84,274 360 350
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 3,000 81,425 1,460 1,360
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 81,425 150 150
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 480 83,421 144 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 0 83,421 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 192 83,421 288 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 0 81,425 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 336 81,425 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 66 81,425 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 81,425 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 220 83,421 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 264 87,492 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 150 84,682 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 110 83,421 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 86,934 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 0 86,934 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 1,200 86,934 624 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 1,012 86,934 132 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,000 86,934 1,140 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 86,934 180 180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 4,000 96,166 1,730 1,640
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 0 96,166 180 180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 506 92,722 44 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 480 93,236 48 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 480 97,838 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 480 92,737 240 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 1,650 92,737 374 352
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 92,737 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 220 97,838 506 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 1,500 92,737 1,090 1,010
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 92,737 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 902 92,737 704 616
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 92,737 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 900 92,737 1,140 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 240 86,749 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 86,749 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 1,008 86,749 1,008 960
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 86,749 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 506 87,248 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 90,741 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 720 90,741 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 720 86,749 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 0 86,749 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 640 86,749 1,000 640
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 3,102 86,749 4,488 3,102
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 140 84,146 40 40
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 84,146 60 60
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 220 93,665 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 66 93,665 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 91,376 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 2,508 91,376 2,024 2,024
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 2,508 93,412 1,870 1,870
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 506 93,158 462 462
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 1,012 93,921 1,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 506 96,636 396 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 66 106,199 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 102,667 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 2,002 102,667 572 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 506 105,424 1,056 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 99,222 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 2,002 99,222 638 594
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 1,012 101,031 550 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 66 100,256 154 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 100 145,913 180 100
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70 138,926 210 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 250 138,926 570 250
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 798 136,788 168 168
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 0 290,000 10 10
نمایش 1 تا 117 از 117 ردیف رکورد در صفحه
Go to top